Osoby niepełnosprawne – rehabilitacja społeczna / Aktywny Samorząd /


Program Aktywny samorząd 2018

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2018 roku. Beneficjentów pomocy prosimy o zapoznanie się z w.w. dokumentem na stronie www.pfron.org.pl.Terminy przyjmowania wniosków


MODUŁ II

od 01.03.2018 roku do 30.03.2018 roku (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018)

od 01.09.2018 roku do 10.10.2018 roku (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019)

MODUŁ I

od 07.05.2018 roku do 30.08.2018 roku.

 

Wnioski do pobrania na rok 2018.


Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 
Moduł I Obszar A – likwidacja barier transportowych: 

Zadanie nr 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu.

Zadanie nr 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.


Moduł I Obszar B
– likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie nr 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania.

Zadanie nr 2 - dofinansowanie  szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.


Moduł I Obszar C
– likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie nr 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie nr 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

Zadanie nr 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny.


Moduł I Obszar D
pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej. 


 

 


www.pcpr.powiat-zielonogorski.pl Created by GRT STUDIO © 2008 - 2019 | strony internetowe