strona główna / Aktualności /
strona :[ 1 2 3 ]


Od 15.09.2017 do 15.12.2017 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze realizowane jest wsparcie indywidualne w formie korepetycji wyrównujących szanse edukacyjne dla uczestników projektu "Razem aktywnie w przyszłość". Korepetycje udzielane są z następujących przedmiotów: język polski, język angielski, język niemiecki, matematyka, fizyka, informatyka a także rysunek techniczny i odręczny.

Organizowane są również cykle spotkań grupowych oraz indywidualnych z zakresu treningu kompetencji rodzicielskich. Zajęcia odbywają się w Zielonej Górze jak i w miejscu zamieszkania naszych uczestników. Rozpoczęły się także zajęcia specjalistyczne dla opiekunów i dzieci z niepełnosprawnością, wychowujących się w pieczy zastępczej. Uczestnicy projektu "Razem aktywnie w przyszłość" biorą udział w nauce języka migowego, korzystają ze wsparcia psychologicznego, surdopedagogicznego i z zakresu logopedii.

Zajęcia rekreacyjne i ogólnorozwojowe poprawiające sprawność fizyczną naszych uczestników odbywają się na basenach i w klubach fitness w Zielonej Górze oraz Sulechowie.

Razem aktywnie w przyszłość!

 


 

*

*

*

 


 


Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, działający w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, zaprasza na spotkanie informacyjne z cyklu "Pełno spraw dla niepełnosprawnych", które odbędzie się 11 października 2017 r. w godzinach 10:00 – 13:00 w Zielonej Górze.

O spotkaniu

Podczas spotkania przekazane zostaną informacje dotyczące możliwości pozyskania środków m.in. na: założenie działalności gospodarczej, odbycie stażów, doposażenia stanowiska pracy, podniesienie kompetencji poprzez udział w kursach i szkoleniach. Nie zabraknie także informacji nt. działań skierowanych do osób niepełnosprawnych realizowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych. Omówione zostaną warunki przyznania wsparcia, wskazane zostaną dokumenty, strony internetowe oraz podmioty oferujące unijne oraz krajowe środki.

Spotkanie odbędzie się 11 października 2017 r. w godzinach 10:00 – 13:00 w Zielonej Górze w siedzibie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (sala konferencyjna nr 0.35, poziom 0).

Więcej informacji

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza poniżej. Na zgłoszenia czekamy do 10 października 2017 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Zielonej Górze pod numerami telefonów: 68 4565 -535; -499; -488; -480; -454.

FORMULARZ

Istnieje również możliwość zgłoszenia poprzez formularz elektroniczny za pośrednictwem strony internetowej: http://rpo.lubuskie.pl/-/spotkanie-informacyjne-z-cyklu-pelno-spraw-dla-niepelnosprawnych-w-zielonej-gorze

O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy!

 


 

*

*

*

 


 

Przypominamy i informujemy, że prowadzimy rekrutację do projektu "Razem aktywnie w przyszłość" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Lubuskie 2020.  Projekt obejmuje wsparciem mieszkańców powiatu zielonogórskiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społeczno – zawodowym należących do grup objętych wsparciem Centrum,  w szczególności  osób z niepełnosprawnością, rodzin zastępczych, osób pozostających w pieczy zastępczej, osób opuszczających pieczę zastępczą, rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych i ich otoczenia oraz do środowiska dotkniętego zjawiskiem przemocy. Działania prowadzone są w trzech podstawowych obszarach: społecznym, edukacyjnym i zawodowym.

Zachęcamy pełnoletnich mieszkańców naszego powiatu do wzięcia udziału w bezpłatnych zajęciach szkoleniowo – warsztatowych dopasowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości oraz skorzystania z doradztwa zawodowego, kursów i szkoleń. Za udział we wszystkich proponowanych działaniach projektowych uczestnikowi przysługuje zwrot kosztów dojazdu.

Czekamy na Ciebie! Zgłoś się! Naprawdę warto!

 


 

*

*

*

 


 


5 czerwca br. wystartowała II edycja kampanii społecznej pn. "LUBUSKI WŁĄCZNIK. Lider Biznesu Społecznego". Organizatorem Kampanii jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w partnerstwie z regionalnymi mediami oraz Regionalnym Komitetem Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Kampania ma na celu zwrócenie uwagi na działalność podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa lubuskiego.

Ważnym elementem kampanii jest KONKURS pod tym samym hasłem "LUBUSKI WŁĄCZNIK. Lider Biznesu Społecznego".

Konkurs skierowany jest do podmiotów ekonomii społecznej tj. stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni (socjalnych, pracy, inwalidów i niewidomych), spółek non profit, które na lokalnym rynku oferują dobre produkty i usługi, a swoimi działaniami w sposób szczególny przyczyniają się do poprawy jakości życia społeczności lub grupy osób w regionie.

Celem Konkursu jest wspomaganie budowania trwałej pozycji rynkowej podmiotów ekonomii społecznej z terenu naszego województwa, poprzez promocję ich działalności i stwarzanie możliwości prezentowania ich oferty szerokiemu gronu potencjalnych klientów.

 


 

*

*

*

 


 

27 maja 2017r. na ternie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie rodziny zastępcze z terenu powiatu zielonogórskiego oraz pracownicy tut. Centrum spotkali się, by wspólnie świętować Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2017.

Tegoroczna impreza odbyła się pod hasłem "Bliżej rodziny. Rodzina Zastępcza – przystanek na drodze do rodziny biologicznej."  Spotkanie otworzyła Pani Dyrektor Anna Gołębska oraz Pan Waldemar Kotlarski – Wicestarosta Powiatu Zielonogórskiego.

Zabawie i rekreacji uczestników – podobnie jak w roku ubiegłym – towarzyszył element edukacyjny. W imprezie wzięli udział przedstawiciele instytucji, które na co dzień współpracują z tut. Centrum. Pracownicy Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, Ośrodka Adopcyjnego w Zielonej Górze oraz Ośrodków Pomocy Społecznej w Sulechowie, Świdnicy i Zaborze, którzy zaprezentowali swoją działalność, zwracając szczególną uwagę na specyfikę pracy z rodzinami pozostającymi w kryzysie oraz na zamiany w procedurach, które zostały wprowadzone ostatnimi zmianami w przepisach. Dodatkowo o roli kontaktów z rodziną biologiczną dla rozwoju tożsamości dziecka mówili pracownicy tut. Centrum, trenerzy programu PRIDE – Pani Agnieszka Nowakowska Szczepańska oraz Pan Robert Kubicki.

Na najmłodszych czekała moc atrakcji. Dzieci mogły skorzystać z zabaw sportowych na świeżym powietrzu, prowadzonych przez animatora, przejazdu bryczką po terenie WOSiR oraz zajęć w strzelnicy pneumatycznej. Nie zabrakło także waty cukrowej, malowania twarzy czy szaleństw na dmuchańcu. Dodatkowo zaplanowaną atrakcją było rodzinne rękodzieło: dzieci pod okiem animatorów – Pana Jakuba Kosiaka oraz Marka Piweckiego (na co dzień związanych z Młodzieżowym Centrum Kultury i Edukacji Dom Harcerza w Zielonej Górze) – oraz opiekunów wykonały żaglówki. Dzieła najmłodszych zachwycały kolorami i … prędkością, którą udowodniły podczas zorganizowanych wyścigów.

W czasie imprezy uczestnicy korzystali ze słodkiego poczęstunku przygotowanego przez rodziny zastępcze oraz członków Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych "Mały Człowiek", a także ciepłego posiłku przygotowanego we współpracy z firmą Catering Palce Lizać. Dziękujemy rodzinom zastępczym zawodowym a piękne kwiaty, pyszny tort i słowa uznania za naszą pracę, skierowane do wszystkich pracowników naszego Centrum.

Wszystkim rodzinom zastępczym dziękujemy za wspólną zabawę – to Wam zawdzięczamy tę radosną i rodzinną atmosferę, której będzie nam brakować do kolejnego spotkania.

Szczególne podziękowania za zaangażowanie we wspólne świętowanie składamy na ręce:
Pana Waldemara Kotlarskiego – Wicestarosty Zielonogórskiego,
Pani Doroty Hajewskej  - Kyci – pracownika Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze,
Pani Marty Szalińskiej – pracownika Ośrodka Adopcyjnego w Zielonej Górze,
Pani Jolanty Salewicz – Woźniak – Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaborze,
Pani Katarzyny Kautz-Pawełczak – pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy,
Pani Pauliny Łukomskiej – pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie,
Pani Elżbiety Kaźmierskiej – Prezesowi Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych "Mały Człowiek", a także Rodzin ze Stowarzyszenia.

Dodatkowe podziękowania kierujemy do Pani Anny Sulimy-Jagiełowicz – Menadżera ds. Sportu i Promocji  w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie – za szczerą i zaangażowaną postawę oraz pomoc w koordynacji organizowanej przez nas imprezy.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z sobotniego spotkania!

 


 

*

*

*

 


 

Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie na rzecz odnowy i rewaloryzacji dzieła Henrego Van de Velde w Polsce, Trzebiechów Nr KRS: 0000 216 834.

 


 

*

*

*

 


 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II informuje, zajęcia programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej do dnia 27 marca br. odbywają się w Nowogrodzie Bobrzańskim w siedzibie Szkoły Podstawowej przy ul. Marcinkowskiego 2, gabinet 4. Spotkania grupy odbywają się w poniedziałki od godziny 16.30. Prowadzące program informują, że osoby chętne do udziału w programie mogą dołączyć do grupy w dowolnym momencie.

 


 

*

*

*

 


 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze, na prośbę Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza wszystkie ośrodki pomocy społecznej z terenu powiatu zielonogórskiego na szkolenia dotyczące aktualnie ogłoszonych oraz planowanych naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.


Szanowni Państwo,

zapraszamy na szkolenia dotyczące aktualnie ogłoszonych oraz planowanych naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Szkolenia odbędą się w Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Słubicach, Żarach, Wschowie, Strzelcach Krajeńskich.


Harmonogram szkoleń:


Działanie 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT
27.02.2017 r. Zielona Góra
06.03.2017 r. Gorzów Wielkopolski

Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej
28.02.2017 r. Gorzów Wielkopolski
01.03.2017 r. Słubice
02.03.2017 r. Żary
03.03.2017 r. Wschowa
13.03.2017 r. Zielona Góra

Działanie 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty
06.03.2017 r. Zielona Góra
07.03.2017 r. Gorzów Wielkopolski
08.03.2017 r. Żary
09.03.2017 r. Strzelce Krajeńskie
10.03.2017 r. Wschowa

Działanie 7.4.1 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej – projekty realizowane poza formułą ZIT
06.03.2017 r. Zielona Góra
07.03.2017 r. Gorzów Wielkopolski

Działanie 6.6 Adaptacja przedsiębiorstw do zmian
14.03.2017 r. Zielona Góra
15.03.2017 r. Gorzów Wielkopolski


Ilość miejsc ograniczona!

W szkoleniach mogą uczestniczyć tylko te osoby, które po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego otrzymają potwierdzenie zakwalifikowania na szkolenie.

Informacja i zapisy dostępne na stronie www:

http://rpo.lubuskie.pl/-/szkolenie-z-zakresu-dzialania-7-1-programy-aktywnej-integracji-realizowane-przez-osrodki-pomocy-spolecznej

 


 

*

*

*

 


 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze informuje, że od dnia  6 marca 2017 roku rozpoczyna realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze (budynek Starostwa Powiatowego) przy ul. Podgórnej 5 w Zielonej Górze, pokój nr 1, o godzinie 17:00.

Kolejne spotkania odbywać się będą w miejscu ustalonym z przybyłymi na pierwsze zajęcia.

Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie prowadzony jest w formie działań psychologicznych, terapeutycznych, edukacyjnych i socjalizacyjnych, ukierunkowanych na taką zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc, która zmniejszy ryzyko dalszego stosowania przez nie przemocy oraz zwiększy ich zdolność do samokontroli agresywnych zachowań i do konstruktywnego współżycia w rodzinie. W zakresie tematycznym prowadzonych zajęć znajdują się następujące tematy:

  • procedura Niebieskiej Karty,
  • rodzina, jako podstawowa społeczna jednostka organizacyjna, cechy rodziny dysfunkcyjnej,
  • konflikty, problemy występujące w rodzinie,
  • przemoc – definicja, rodzaje,
  • konflikt – sposoby radzenia sobie z napięciem i rozpoznawania sytuacji krytycznych,
  • emocje – rozpoznawanie, nazywanie, radzenie sobie, ze szczególnym uwzględnieniem gniewu, złości,
  • komunikacja interpersonalna – reguły efektywnej komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem werbalnych i niewerbalnych przekazów agresji,
  • asertywność jako sposób obrony i radzenia sobie na co dzień (trening asertywności),
  • normy, zasady, reguły życia społecznego – od definicji do praktyki,
  • uzależnienia – definicja, rodzaje, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu substancji psychoaktywnych na zachowania agresywne.

Jedna edycja programu obejmuje 60 godzin terapeutycznych.  Zakończenie programu planowane jest do końca lipca br.

Kolejna edycja programu planowana jest w okresie od września do grudnia 2017r.

 


 

*

*

*

 


 

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego przez organizacje pozarządowe. Rodzaj zadanie: aktywizacja zawodowa uczestników projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze pod tytułem "Razem aktywnie w przyszłość".

 


 

*

*

*

 


 

 W sobotę, 26 listopada, rodziny zastępcze, wychowawcy i wychowankowie Domu Dziecka w Klenicy oraz pracownicy  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze spotkali się w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego, by wspólnie przygotować ozdoby bożonarodzeniowe.

Choć do Wigilii jeszcze daleko, nie wiele trzeba było, by wśród uczestników spotkania zagościła świąteczna atmosfera: bibuły, brokat, bombki, spreje, kolorowy papier, świąteczna muzyka i coś, czego nie da się kupić: dużo zapału do tworzenia i radości z bycia razem.

Trzy godziny sobotniego popołudnia minęły zatem pod znakiem kolorowych bombek, świecących choinek, uśmiechniętych bałwanków i innych własnoręcznie stworzonych skarbów, które tchną ducha Świąt w nie jeden dom i upiększą nie jedną choinkę. Wspólny czas osłodziły dodatkowo wypieki przygotowane przez mamy zastępcze i pracowników tut. Centrum. Podczas spotkania rodziny zastępcze mogły także wypełnić wniosek o dofinansowanie zimowego wypoczynku w ramach konkursu Ferie z Pasją – edycja 2017, koordynowanego przez Fundację Ernst & Young.

Szczególne podziękowania kierujemy do Urzędu Marszałkowskiego za nieodpłatne udostępnienie miejsca dla naszego spotkania.

Uczestnikom spotkania bardzo dziękujemy. Mamy nadzieję, że za rok będzie nas jeszcze więcej! Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć. 

 


 

*

*

*

 


 

 

19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze włączyło się w kampanię „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży” koordynowanej przez Fundację Po Drugie.

W ramach kampanii, 15 listopada w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze, odbyło się spotkanie z Panią Magdaleną Golińczak, dietetykiem. Przeprowadzony przez Panią dietetyk warsztat skierowany był do rodzin zastępczych pozostających pod opieką Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze. Podczas spotkania rodziny zastępcze zostały zaproszone do rozprawienia się z mitami na temat zdrowego stylu życia, omówienia najczęściej popełnianych błędów przy komponowaniu diety i sposobie odżywania się oraz przeanalizowana nowej piramidy zdrowego żywienia i aktywności fizycznej. Przy omawianiu poszczególnych aspektów zdrowego stylu życia, uczestnicy spotkania zwrócili szczególną uwagę na potrzeby dzieci i młodzieży.

Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Magdaleny Golińczak – za niezwykle ciekawie poprowadzone warsztaty, które rozbudziły ciekawość i nadzieję na równie udaną współpracę w przyszłości.

Biorąc pod uwagę oczekiwania i potrzeby uczestników zgłoszone podczas warsztatów, przewidujemy, że problematyka zdrowego stylu życia i jego oddziaływania na funkcjonowanie psychospołeczne dzieci i całych rodzin stanie się jednym z priorytetowych tematów spotkań szkoleniowych w przyszłości.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć ze spotkania.


 


 

*

*

*

 


 

 

Informacja o konkursie "Społecznik Roku 2016".

 


 

*

*

*

 


 

Powiatowe Forum na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Po pierwsze: DZIAŁANIE".

21 września 2016 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze odbyło się Powiatowe Forum na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Po pierwsze: DZIAŁANIE”. Spotkanie przedstawicieli różnych służb, instytucji i organizacji działających w obszarze przemocy zorganizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze.

Forum otworzyła Pani Anna Gołębska, dyrektor PCPR:
"Zapraszamy do żywej dyskusji specjalistów różnych dziedzin. Zależy nam na tym, by po pierwsze poznać praktykę działania służb i instytucji z pierwszej ręki, czyli od Państwa – praktyków działania w służbie społecznej, a po drugie – co czynimy wprost – chcemy umożliwić Państwu dialog. Stoimy na stanowisku, że skuteczne będą działania poparte właśnie dialogiem, który buduje zrozumienie dla praktyk prowadzonych w różnych miejscach, przez wielu specjalistów. Dialog ma szansę zapobiegać zjawiskom wzajemnego oskarżania czy nieporozumień, kiedy są one najmniej pożądane, kiedy potrzebna jest pomoc, kiedy potrzebne jest właśnie działanie. Dialog, poza budowaniem jedności i solidarności, otwiera umysły – pozwala nie tylko dostrzec niedociągnięcia stojące na przeszkodzie skutecznego działania, ale przede wszystkim umożliwia wypracowanie nowych, nierzadko innowacyjnych rozwiązań. Rozmowa, do której zapraszamy, to szansa na przekazywanie informacji, podzielenie się wiedzą i spostrzeżeniami oraz na zarażanie ideami".

Formuła czterogodzinnego spotkania zakładała, kierowaną przez moderatora, dyskusję specjalistów – praktyków w czterech blokach tematycznych. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, placówek oświatowych i wychowawczych oraz ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu zielonogórskiego, Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zielonej Górze, jak też organizacji pozarządowych: Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet BABA i Fundacji Boczne Drogi.

Przyjęta forma spotkania pozwoliła zrealizować zamierzone cele: krótkie prezentacje przedstawione przez prelegentów pozwoliły uczestnikom poznać, odświeżyć i uporządkować wiedzę na temat działania służb i instytucji w obszarze przemocy, a żywa dyskusja specjalistów z różnych dziedzin pozwoliła na podzielenie się własnymi spostrzeżeniami i pomysłami.

Forum było szansą na rozwianie wątpliwości oraz refleksję wokół tematu, który wciąż pozostaje aktualny. Otwarta forma spotkania została doceniona przez zaproszonych gości, a wielu z nich wyraziło chęć uczestniczenia w podobnych  przedsięwzięciach w przyszłości.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć ze spotkania.

strona :[ 1 2 3 ]
www.pcpr.powiat-zielonogorski.pl Created by GRT STUDIO © 2008 - 2017 | strony internetowe