strona główna / Aktualności /
strona :[ 1 2 3 ]

 

 


 

*

*

*

 


 

PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY
DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze informuje, iż od dnia 28.03.2018r. rozpoczyna realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się o godzinie 16.15 w Centrum Usług Socjalnych, ul Kruszyna 5 w Sulechowie.

 


 

*

*

*

 


 

Sprawozdanie z wyjazdu integracyjno – edukacyjnego
w dniach 10.02.2018r. do 16.02.2018r. do Karpacza


W ramach realizacji projektu „Razem aktywnie w przyszłość” został zorganizowany wyjazd integracyjno – edukacyjny do Karpacza w dniach od 10.02.2018r. do 16.02.2018r. W wyjeździe wzięło udział 14 uczestników, dzieci i młodzież wychowująca się  w Domu Dziecka w Klenicy oraz w pieczy zastępczej. Plan wyjazdu był dostosowany do potrzeb i możliwości uczestników. W ramach zaplanowanych działań uczestnicy mieli możliwość skorzystania z oferty zaplanowanych atrakcji.

W dniach od 11.02.2018r. do 13.02.2018r. odbyły się warsztaty kompetencji społecznych, które pozwoliły uczestnikom na nabycie nowych umiejętności z zakresu komunikacji, asertywności oraz technik radzenia sobie ze stresem. Zajęcia miały charakter warsztatowy z wykorzystaniem technik prezentacji multimedialnych oraz rekwizytów tj. piłek do żonglowania, listewek, aparatu fotograficznego oraz materiałów plastycznych.

W kolejnych dniach uczestnicy mieli zorganizowane wyjście z przewodnikiem po okolicznych atrakcjach Karpacza. W kolejnym dniu uczestniczyli w zorganizowanych zajęciach sportowych oraz nauce jazdy na nartach, pod czujnym okiem instruktorów. Każdy z uczestników otrzymał dyplom potwierdzający nabycie nowych umiejętności w zakresie jazdy na nartach. Na twarzach uczestników malował się uśmiech ale i determinacja w zdobywaniu nowych doświadczeń w tej dyscyplinie sportu.  Możliwością do wzajemnej integracji był kulig i ognisko, gdzie uczestnicy mogli lepiej się poznać, nawiązać nowe znajomości i wymienić się wzajemnymi obserwacjami. Całość wyjazdu wieńczyła wycieczka do Kowar i Szklarskiej Poręby. Na trasie wycieczki znalazła się Kopalnia Uranu w Kowarach, Wodospad Szklarki na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego. Natomiast końcowym etapem zorganizowanej wycieczki było zwiedzanie i poznawanie nowinek edukacyjnych w Ośrodku Edukacyjnym Karkonoskiego Parku Narodowego w Szklarskiej Porębie.

Mamy nadzieję, że zorganizowany wyjazd w ramach projektu „Razem aktywnie w przyszłość” dostarczył wszystkim uczestnikom niezapomnianych przeżyć i dał możliwość poznania przepięknego regionu. Podsumowując był to czas wzajemnej integracji, nabywania nowych umiejętności zmierzających do podtrzymywania zdrowego stylu życia oraz promowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.


 


 

*

*

*

 


 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze informuje, że do dnia  05 lutego 2018r. trwa rekrutacja osób do programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Osoby potrzebujące wsparcia w tym zakresie zapraszamy do zgłaszania się do tut. Centrum osobiście (pokój nr 2) lub telefoniczne (68 452 7551).

 


 

*

*

*

 


 

Od 15.09.2017 do 15.12.2017 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze realizowane jest wsparcie indywidualne w formie korepetycji wyrównujących szanse edukacyjne dla uczestników projektu "Razem aktywnie w przyszłość". Korepetycje udzielane są z następujących przedmiotów: język polski, język angielski, język niemiecki, matematyka, fizyka, informatyka a także rysunek techniczny i odręczny.

Organizowane są również cykle spotkań grupowych oraz indywidualnych z zakresu treningu kompetencji rodzicielskich. Zajęcia odbywają się w Zielonej Górze jak i w miejscu zamieszkania naszych uczestników. Rozpoczęły się także zajęcia specjalistyczne dla opiekunów i dzieci z niepełnosprawnością, wychowujących się w pieczy zastępczej. Uczestnicy projektu "Razem aktywnie w przyszłość" biorą udział w nauce języka migowego, korzystają ze wsparcia psychologicznego, surdopedagogicznego i z zakresu logopedii.

Zajęcia rekreacyjne i ogólnorozwojowe poprawiające sprawność fizyczną naszych uczestników odbywają się na basenach i w klubach fitness w Zielonej Górze oraz Sulechowie.

Razem aktywnie w przyszłość!

 


 

*

*

*

 


 


Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, działający w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, zaprasza na spotkanie informacyjne z cyklu "Pełno spraw dla niepełnosprawnych", które odbędzie się 11 października 2017 r. w godzinach 10:00 – 13:00 w Zielonej Górze.

O spotkaniu

Podczas spotkania przekazane zostaną informacje dotyczące możliwości pozyskania środków m.in. na: założenie działalności gospodarczej, odbycie stażów, doposażenia stanowiska pracy, podniesienie kompetencji poprzez udział w kursach i szkoleniach. Nie zabraknie także informacji nt. działań skierowanych do osób niepełnosprawnych realizowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych. Omówione zostaną warunki przyznania wsparcia, wskazane zostaną dokumenty, strony internetowe oraz podmioty oferujące unijne oraz krajowe środki.

Spotkanie odbędzie się 11 października 2017 r. w godzinach 10:00 – 13:00 w Zielonej Górze w siedzibie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (sala konferencyjna nr 0.35, poziom 0).

Więcej informacji

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza poniżej. Na zgłoszenia czekamy do 10 października 2017 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Zielonej Górze pod numerami telefonów: 68 4565 -535; -499; -488; -480; -454.

FORMULARZ

Istnieje również możliwość zgłoszenia poprzez formularz elektroniczny za pośrednictwem strony internetowej: http://rpo.lubuskie.pl/-/spotkanie-informacyjne-z-cyklu-pelno-spraw-dla-niepelnosprawnych-w-zielonej-gorze

O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy!

 


 

*

*

*

 


 

Przypominamy i informujemy, że prowadzimy rekrutację do projektu "Razem aktywnie w przyszłość" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Lubuskie 2020.  Projekt obejmuje wsparciem mieszkańców powiatu zielonogórskiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społeczno – zawodowym należących do grup objętych wsparciem Centrum,  w szczególności  osób z niepełnosprawnością, rodzin zastępczych, osób pozostających w pieczy zastępczej, osób opuszczających pieczę zastępczą, rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych i ich otoczenia oraz do środowiska dotkniętego zjawiskiem przemocy. Działania prowadzone są w trzech podstawowych obszarach: społecznym, edukacyjnym i zawodowym.

Zachęcamy pełnoletnich mieszkańców naszego powiatu do wzięcia udziału w bezpłatnych zajęciach szkoleniowo – warsztatowych dopasowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości oraz skorzystania z doradztwa zawodowego, kursów i szkoleń. Za udział we wszystkich proponowanych działaniach projektowych uczestnikowi przysługuje zwrot kosztów dojazdu.

Czekamy na Ciebie! Zgłoś się! Naprawdę warto!

 


 

*

*

*

 


 


5 czerwca br. wystartowała II edycja kampanii społecznej pn. "LUBUSKI WŁĄCZNIK. Lider Biznesu Społecznego". Organizatorem Kampanii jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w partnerstwie z regionalnymi mediami oraz Regionalnym Komitetem Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Kampania ma na celu zwrócenie uwagi na działalność podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa lubuskiego.

Ważnym elementem kampanii jest KONKURS pod tym samym hasłem "LUBUSKI WŁĄCZNIK. Lider Biznesu Społecznego".

Konkurs skierowany jest do podmiotów ekonomii społecznej tj. stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni (socjalnych, pracy, inwalidów i niewidomych), spółek non profit, które na lokalnym rynku oferują dobre produkty i usługi, a swoimi działaniami w sposób szczególny przyczyniają się do poprawy jakości życia społeczności lub grupy osób w regionie.

Celem Konkursu jest wspomaganie budowania trwałej pozycji rynkowej podmiotów ekonomii społecznej z terenu naszego województwa, poprzez promocję ich działalności i stwarzanie możliwości prezentowania ich oferty szerokiemu gronu potencjalnych klientów.

 


 

*

*

*

 


 

27 maja 2017r. na ternie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie rodziny zastępcze z terenu powiatu zielonogórskiego oraz pracownicy tut. Centrum spotkali się, by wspólnie świętować Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2017.

Tegoroczna impreza odbyła się pod hasłem "Bliżej rodziny. Rodzina Zastępcza – przystanek na drodze do rodziny biologicznej."  Spotkanie otworzyła Pani Dyrektor Anna Gołębska oraz Pan Waldemar Kotlarski – Wicestarosta Powiatu Zielonogórskiego.

Zabawie i rekreacji uczestników – podobnie jak w roku ubiegłym – towarzyszył element edukacyjny. W imprezie wzięli udział przedstawiciele instytucji, które na co dzień współpracują z tut. Centrum. Pracownicy Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, Ośrodka Adopcyjnego w Zielonej Górze oraz Ośrodków Pomocy Społecznej w Sulechowie, Świdnicy i Zaborze, którzy zaprezentowali swoją działalność, zwracając szczególną uwagę na specyfikę pracy z rodzinami pozostającymi w kryzysie oraz na zamiany w procedurach, które zostały wprowadzone ostatnimi zmianami w przepisach. Dodatkowo o roli kontaktów z rodziną biologiczną dla rozwoju tożsamości dziecka mówili pracownicy tut. Centrum, trenerzy programu PRIDE – Pani Agnieszka Nowakowska Szczepańska oraz Pan Robert Kubicki.

Na najmłodszych czekała moc atrakcji. Dzieci mogły skorzystać z zabaw sportowych na świeżym powietrzu, prowadzonych przez animatora, przejazdu bryczką po terenie WOSiR oraz zajęć w strzelnicy pneumatycznej. Nie zabrakło także waty cukrowej, malowania twarzy czy szaleństw na dmuchańcu. Dodatkowo zaplanowaną atrakcją było rodzinne rękodzieło: dzieci pod okiem animatorów – Pana Jakuba Kosiaka oraz Marka Piweckiego (na co dzień związanych z Młodzieżowym Centrum Kultury i Edukacji Dom Harcerza w Zielonej Górze) – oraz opiekunów wykonały żaglówki. Dzieła najmłodszych zachwycały kolorami i … prędkością, którą udowodniły podczas zorganizowanych wyścigów.

W czasie imprezy uczestnicy korzystali ze słodkiego poczęstunku przygotowanego przez rodziny zastępcze oraz członków Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych "Mały Człowiek", a także ciepłego posiłku przygotowanego we współpracy z firmą Catering Palce Lizać. Dziękujemy rodzinom zastępczym zawodowym a piękne kwiaty, pyszny tort i słowa uznania za naszą pracę, skierowane do wszystkich pracowników naszego Centrum.

Wszystkim rodzinom zastępczym dziękujemy za wspólną zabawę – to Wam zawdzięczamy tę radosną i rodzinną atmosferę, której będzie nam brakować do kolejnego spotkania.

Szczególne podziękowania za zaangażowanie we wspólne świętowanie składamy na ręce:
Pana Waldemara Kotlarskiego – Wicestarosty Zielonogórskiego,
Pani Doroty Hajewskej  - Kyci – pracownika Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze,
Pani Marty Szalińskiej – pracownika Ośrodka Adopcyjnego w Zielonej Górze,
Pani Jolanty Salewicz – Woźniak – Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaborze,
Pani Katarzyny Kautz-Pawełczak – pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy,
Pani Pauliny Łukomskiej – pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie,
Pani Elżbiety Kaźmierskiej – Prezesowi Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych "Mały

strona :[ 1 2 3 ]
www.pcpr.powiat-zielonogorski.pl Created by GRT STUDIO © 2008 - 2018 | strony internetowe