strona główna / Aktualności /
strona :[ 1 2 3 ]


W dniu 24 stycznia 2020r. odbyły się warsztaty edukacyjno – integracyjne z odlewania figur gipsowych dla osób z niepełnosprawnościami – uczestników projektu "Razem aktywnie w przyszłość" – II edycja.
Podczas warsztatów uczestnicy poznali technologię wytwarzania figur gipsowych. Uczestnicy mieli do dyspozycji wszystkie potrzebne narzędzia i materiały jak również profesjonalne formy silikonowe o różnej tematyce, aby pod nadzorem specjalisty własnoręcznie wykonać odlewy. Powstały świeczniki, misy w kształcie serca, mikołaj, renifer, zajączek, donice w różnych kształtach i inne figurki ozdobne. Planowane są kolejne zajęcia, na których uczestnicy będą obrabiali i zdobili wykonane przez siebie odlewy. Warsztaty okazały się strzałem w "10 -tkę". Wszyscy byli bardzo zaangażowani i dumni z własnych wyrobów.

Działanie zorganizowane w ramach Projektu "Razem aktywnie w przyszłość" – II edycja współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna,Działanie 7.2. Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.


 


 

*

*

*

 


 
 


 

*

*

*

 


 

W dniu 30 listopada 2019r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze zorganizowało Andrzejkowe spotkanie rodzin zastępczych z terenu powiatu zielonogórskiego, połączone z przygotowywaniem ozdób świątecznych.
W spotkaniu uczestniczyły rodziny zastępcze, rodziny biologiczne, usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej oraz ich otoczenie, w tym uczestnicy projektu "Razem aktywnie w przyszłość" – II edycja.
Podczas spotkania dzieci i dorośli chętnie uczestniczyli w andrzejkowych wróżbach takich jak lanie wosku, wróżenie z kart, kości i przy pomocy magicznej kuli oraz serca i szpilki, obierek jabłka. Wszystkie zabawy spotkały się z ogromnym zainteresowaniem a pozytywne wróżby przyjmowane były z uśmiechem i ekscytacją ze strony uczestników spotkania.
Dodatkowo, dużą atrakcję stanowiło wykonywanie ozdób świątecznych. Tradycyjnie powstały przepiękne ozdoby, które wprowadziły uczestników w bożonarodzeniowy nastrój. Praca przebiegała sprawnie, wszyscy uczestniczący chętnie angażowali się w proces twórczy. Każdy spróbował słodkiego poczęstunku oraz owoców i napojów.
Działanie było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.2.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 


 

*

*

*

 


  


 

*

*

*

 


 

W dniu 12 października br. w Ośrodku Rekreacji i Sportu  "Bunkier" w Świdnicy rodziny zastępcze powiatu zielonogórskiego oraz organizatorzy - pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze świętowali wspólnie "Dzień Pieczonego Ziemniaka".

W ten słoneczny, niezwykle ciepły, jesienny dzień bawiło się 165 osób, a atrakcji dla wszystkich nie brakowało. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się wspinaczka
po ścianie bunkra z asekuracją, park linowy, strzelanie z łuku, gra w boulle, strzelanie
z wiatrówki. Najmłodsze dzieci chętnie robiły pieczątki z ziemniaków, uczestniczyły
w zabawach z chustą i animacjach. Wszyscy mogli wziąć udział w warsztatach, na których można było zrobić przepiękne jesienne lampiony. Cały czas towarzyszyła nam muzyka, w której tle odbywały się ciekawe, często bardzo długie rozmowy rodziców, ale też była to świetna okazja do uzyskania dodatkowych informacji i porad od specjalistów Centrum.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację spotkania, w tym naszym sponsorom: Firmie Intermarche za kiełbaski, soki i wodę, firmie "Piekarnia i Cukiernia  Rema" za smaczne pieczywo, Panu Kazimierzowi Stempakowi  za ziemniaki, a przede wszystkim pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze, którzy poświęcili ogromnie dużo czasu przygotowując to spotkanie, a w czasie jego trwania nie szczędzili wysiłku i uśmiechu żeby wszyscy znakomicie się bawili.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 


 

*

*

*

 


 


 


 

*

*

*

 


 

Dnia 3 października 2019 roku w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze odbyło się Seminarium  pn. "Dostępność w projektach finansowanych z funduszy UE" zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II. Wydarzenie objęte zostało patronatem instytucjonalnym przez Starostę Zielonogórskiego. Patronat medialny nad Wydarzeniem objęło Radio Zachód oraz TVP3 Gorzów Wielkopolski.

Seminarium uroczyście otworzyła Pani Anna Gołębska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze.

Jako pierwszy głos zabrał Pan Tadeusz Pająk  - Wicestarosta Zielonogórski, przedstawiając informację o udziale Funduszy Europejskich w rozwoju Powiatu Zielonogórskiego. Następnie Pani Joanna Ejsmont - Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego omówiła aktualną oferty Funduszy Europejskich dla osób z niepełnosprawnościami.

W ciekawy sposób został zaprezentowany, przez Panią Annę Stęcel  - Koordynatora projektu, poprzednio i aktualnie realizowany przez nasze Centrum projekt "Razem aktywnie w przyszłość".

Miłym akcentem był występ młodzieży z SOSW w Sulechowie pt. "My Polacy", za który serdecznie dziękujemy.

Blok edukacyjny poprowadził  ekspert dostępności Pan Bartosz Stępień ze Spółdzielni Socjalnej  FADO z Łodzi.

W Seminarium wzięło udział blisko 150 osób.

Całe wydarzenie było prowadzone również w języku migowym.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Działanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności
z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 


 

*

*

*

 


 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że w dniu 3 października 2019 roku odbędzie się Seminarium pod Patronatem Starosty Zielonogórskiego nt. "Dostępność w projektach finansowanych z funduszy UE".

Tematem wiodącym Seminarium będzie dostępność w projektach finansowanych z UE, a w szczególności  dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, którzy na równi z innymi powinni brać udział w życiu społecznym i zawodowym, w tym uczestniczyć we wsparciu proponowanym w projektach finansowanych z Unii Europejskiej.

Podczas seminarium planujemy blok edukacyjny z ekspertem z zakresu dostępności i omówienie zagadnień z nowej ustawy w przedmiotowej sprawie zakładającej m.in. utworzenie Funduszu Dostępności, zlikwidowanie barier architektonicznych i cyfrowych w instytucjach publicznych.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Wydarzeniu.

Informacja o seminarium w wersji PDF.

 


 

*

*

*

 


 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze poleca:

Branżowy katalog podmiotów ekonomii społecznej z województwa lubuskiego.

Długo wyczekiwana publikacja Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze pn. LUBUSKA EKONOMIA SPOŁECZNA. Branżowy katalog podmiotów ekonomii społecznej.

W publikacji zaprezentowano wybrane przedsiębiorstwa społeczne oraz podmioty ekonomii społecznej z województwa lubuskiego, które wytwarzają produkty i świadczą usługi w ramach działalności handlowej, usługowej i wytwórczej.

Katalog zawiera informacje, dotyczące danych adresowych oraz zakresu oferty wybranych przedsiębiorstw społecznych, działających w województwie lubuskim. Stanowi on doskonałe źródło informacji na temat podmiotów, którym można i którym warto zlecać zamówienia społecznie odpowiedzialne ale także zamówienia o charakterze komercyjnym.

Należy podkreślić, że za zaprezentowanymi przedsiębiorstwami, ich produktami i usługami kryją się niezwykli ludzie, którzy w oparciu o godne warunki pracy, w zindywidualizowany sposób, realizują aktywizację społeczną i zawodową osób o najsłabszej pozycji na rynku pracy.

Przedsiębiorczość społeczna to doskonałe narzędzie uzupełniające system wparcia samorządowego, a także wspierające spójność i równowagę społeczno-gospodarczą w regionie.

Warto nadmienić, że niniejsza publikacja została zrealizowana z zastosowaniem aspektów społecznych w zamówieniach publicznych, a w efekcie zlecona do wykonania zielonogórskiej spółdzielni socjalnej.

Niniejszy Katalog dostępny jest także w wersji PDF na pod linkiem: http://www.es.lubuskie.pl/pl/Aktualnosci/Branzowy-katalog-podmiotow-ekonomii-spolecznej-juz-dostepny

 


 

*

*

*

 


 

W dniu 27 czerwca 2019r. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze- Pani Anna Gołębska, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Zielonogórskiego - Pani Edyty Dwojak podpisała umowę o dofinansowanie projektu "Razem aktywnie w przyszłość - II edycja".

Wartość projektu wynosi 1.740.000 PLN, w tym dofinansowanie 1.479.000 PLN. Projekt jest skierowany do 174 osób z terenu powiatu zielonogórskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Okres realizacji projektu: 01.01.2019r. – 31.12.2020r.   

 


 

*

*

*

 


 

Starosta Zielonogórski zaprasza osoby z niepełnosprawnościami z terenu powiatu zielonogórskiego do udziału w pilotażowym programie "Aktywny samorząd".

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Termin przyjmowania wniosków w ramach Modułu I programu upływa 31 sierpnia 2019 roku.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze ul. Podgórna 5, pokój 114 tel. 68 45 27 552 oraz  pod adresem www.pcpr.powiat-zielonogorski.pl lub www.pfron.org.pl

 


 

*

*

*

 


 

Sprawozdanie z obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

W dniu 18 maja 2019 roku odbył się piknik  z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego zorganizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze w ramach obchodów 20-lecia Powiatu Zielonogórskiego pod hasłem „ Podziel się domem. Zostań rodziną zastępczą”. Wydarzenie miało miejsce na terenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku.

Świętowanie Dnia Rodzicielstwa Zastępczego ma cha

strona :[ 1 2 3 ]
www.pcpr.powiat-zielonogorski.pl Created by GRT STUDIO © 2008 - 2020 | strony internetowe