strona główna / Aktualności /
strona :[ 1 2 3 ]W związku z realizacją projektu "Przyuczenie osób z niepełnosprawnością do pracy w ośrodkach jeździeckich" Zielonogórskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne zaprasza osoby zainteresowane uczestnictwem do zgłaszania chęci swego udziału. Projekt skierowany jest do osób z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku od 15 do 30 lat z miasta Zielona Góra lub Powiatu Zielonogórskiego (gmin: Zielona Góra, Czerwieńsk, Świdnica ), które są nieaktywne zawodowo lub bezrobotne.Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania: "Niepełnosprawni na rynku pracy". W trakcie trwania projektu uczestnicy będą przyuczani do pracy w ośrodku jeździeckim i obsługi hotelarskiej.Okres realizacji projektu: 01.11.2013 - 31.12.2013 rekrutacja,01.01.2014 - 30.10.2014 kursy i szkolenia oraz praktyki w na terenie ośrodka Zielonogórskiego Klubu Jeździeckiego w Przylepie oraz w hotelu "Aviator" w Przylepie,01.11.2014 - 30.04.2015 staże zawodowe w ośrodkach jeździeckich i hotelach,projekt zakłada 7-dniowy wyjazd uczestników do Holandii, aby zapoznali się z warunkami i specyfiką pracy w Holandii.Uczestnicy podczas trwania praktyk i staży mają zapewnione stypendia w wysokości 500,00 zł oraz posiłek.Liderem projektu jest Zielonogórskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne.Partnerzy projektu:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze (zajmujące się rekrutacją),Zielonogórski Klub Jeździecki w Przylepie,Hotel i Restauracja "Aviator" w Przylepie,Fundacja Sichting Ost-Europa Aktiviteiten z Helmond w Holandii.Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zapraszamy do kontaktu z Panią Marią Kurczewską - pracownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze tel. nr 68 452 75 50 w godzinach 8.00 - 15.00.
*

*

*
Szanowni Państwo!

Zapraszamy do wzięcia udziału w sondażu skierowanym do dorosłych widzów serialu „Głęboka woda”, który powstał, aby prezentować działania jakie wykonują instytucje pomocy społecznej oraz problemy, z którymi mają do czynienia w codziennej pracy - http://agrotec.pl/badanie/index.php?sid=67488&lang=pl. Odpowiedź na pytania zawarte w sondażu zajmuje około 10 minut. Sondaż jest elementem badania ewaluacyjnego pt. „Ocena oddziaływania emisji drugiego sezonu serialu ‘Głęboka woda’ na promocję działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego” realizowanego na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Z góry dziękujemy!

 


 

*

*

*

 


 


Program Aktywny Samorząd

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze informuje, że rozpoczął nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd". 
*

*

*
Zapraszamy do odsłuchania nagrodzonego w VI edycji konkursu dziennikarzy Ludzka twarz EFS, organizowanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.w kategorii mikrofon, reportażu Cezarego Galka "Podzielić miłość". Dotyczy on rodzicielstwa zastępczego, który został nagrany podczas środowiskowego spotkania rodzin zastępczych w Ochli, zorganizowanego w ramach projektu "Działania na rzecz integracji społecznej mieszkańców powiatu zielonogórskiego".
W dniu 17 grudnia w sali im. Bączkowskiego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie zostaną wręczone nagrody z wręczania których załączymy zdjęcia i któtką informację.
Wszystkie prace nagrodzone można poznać odwiedzając stronę konkursu www.ludzkatwarzEFS.pl a więcej o naszym reportażu można przeczytać na stronie Radia Zachód
www.zachod.pl.

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania w Radio Zachód (103 i 106 FM) 14 października o godzinie 9.00 (niedziela) reportażu ze spotkania integracyjnego rodzin zastępczych, które odbyło się 6 października w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli. Zapraszamy także do zapoznania się z zdjęciami na stronie www.zachod.pl.
*

*

*

Informujemy, że Powiat Zielonogórski został zakwalifikowany w 2012 roku do uczestnictwa w programie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych p.n. „Program wyrównywania różnic między Regionami II”.

W bieżącym roku można skorzystać z dofinansowania ze środków PFRON w obszarach:

A-wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny,

B-likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,

C-tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,

D-likwidacja barier transportowych,

E-dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych realizowanych w ramach Programów Operacyjnych finansowanych ze środków europejskich,

F-tworzenie warsztatów terapii zajęciowej,

G-skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Wysokość dofinansowania na realizację każdego projektu nie może przekroczyć 60 % kosztów jego realizacji w przypadku obszarów A,B,C i D, 25 % w obszarze E oraz 50 % w obszarze G.

Wnioski w obszarze : A,B,C,D,G należy złożyć wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze, ul. Podgórna 5 najpóźniej  do dnia 17 lipca 2012 roku, natomiast wnioski dotyczące obszaru E do 15 października 2012 roku.

Szczegółowe zasady i procedury oraz druki wniosków ww. programu dostępne są na stronie internetowej www.pfron.org.pl.

 


 

*

*

*

 


 

Starosta  Zielonogórski i Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze zapraszają do uczestnictwa w projekcie: „Działania na rzecz integracji społecznej mieszkańców powiatu zielonogórskiego”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy zainteresowanych podwyższeniem  swoich umiejętności lub zdobyciem nowych kwalifikacji zawodowych. Uczestnictwo w projekcie pozwala na poznanie osób borykających się z podobnymi problemami i poszukania nowych rozwiązań przy pomocy specjalistów, nabycie ciekawych doświadczeń w integracji społecznej.

Zajęcia i spotkania odbywają się w formie stacjonarnej oraz wyjazdowej i są bezpłatne.

Nasz adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Podgórna 5, w budynku Starostwa Powiatowego, numer telefonu 68 452 75 50, 68 452 7590, e-mail: projekt@pcpr.powiat-zielonogorski.pl

Czekamy na kontakt, od stycznia rozpoczynamy zapisy osób zainteresowanych uczestnictwem w Projekcie w 2012 roku.

 


 

*

*

*

 


 

Zapraszamy  mieszkańców  powiatu  zielonogórskiego do uczestnictwa w projekcie „Działania na rzecz integracji społecznej mieszkańców powiatu zielonogórskiego”

Jeśli masz 15 – 65 lat, uczysz się , pracujesz, jesteś bezrobotny lub nieaktywny zawodowo i jednocześnie jesteś – osobą niepełnosprawną lub opiekunem osoby niepełnosprawnej lub osobą usamodzielniającą się z różnych form opieki zastępczej – ten projekt jest dla Ciebie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze w 2010 roku  już po raz trzeci realizowało projekt systemowy „Działania na rzecz integracji społecznej mieszkańców powiatu zielonogórskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, budżetu państwa, budżetu powiatu zielonogórskiego i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W 2010 roku uczestniczyły w projekcie 104 osoby, w tym 56  kobiet i 48 mężczyzn a od 2008 roku łącznie uczestniczyło 287 osób w tym 33 osoby dwukrotnie.

Wśród uczestników projektu w 2010 roku 61 osób (łącznie od 2008r. - 169 osób) to osoby z niepełnosprawnością w wieku aktywności zawodowej (15 – 65 lat), oraz 43 osoby ( łącznie od 2008r.118 osób ) w wieku 15 - 25 lat, które przed osiągnięciem pełnoletności przebywały lub przebywają w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych, ucząc się i które przygotowują się do usamodzielnienia.

Projekt skierowany jest do mieszkańców powiatu zielonogórskiego, osób mających trudności w pokonywaniu problemów życia codziennego z uwagi na niepełnosprawność oraz osób które przed osiągnięciem pełnoletności przebywały w zastępczych formach opieki.

Uczestnicy projektu to zarówno osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo i pozostający w zatrudnieniu, w wieku aktywności zawodowej  od 15 do 65 roku życia, mające uprawnienia do korzystania z pomocy społecznej, na podstawie ustawy o pomocy społecznej i ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Projekt przeznaczony jest dla osób z wyżej wspomnianych grup mających trudności w integracji: społecznej, zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej oraz zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Uczestnictwo w projekcie przyczynia się do wzrostu kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych, umożliwia powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy.

W ramach projektu jego uczestnicy skorzystali ze szkoleń podnoszących kwalifikacje  i umiejętności wybrane według indywidualnych potrzeb i zainteresowań. Ukończyli różnego rodzaju kursy tj.: kurs prawa jazdy kat. B, kat. C, na wózki widłowe,  pomocnik stajennego, spawacza, kursy kosmetyczne, językowe, obsługi komputera, kursy księgowości, florystyki, opiekunów kolonii, itd.

W ramach projektu przeprowadzono między innymi; szkolenie „Asertywność w działaniu – czyli jak skutecznie mówić NIE”, „ Jak walczyć ze stresem i osiągnąć sukces”, „ Umiejętność budowania celów życiowych oraz zarządzanie czasem i finansami”, oraz indywidualne poradnictwo: zawodowe, psychologiczne i prawne.

Grupa 15 osób przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych, w ramach indywidualnych programów usamodzielnień spędziła 14 dni nad morzem (w Jarosławcu – Ustce – Władysławowie) przebywając na  turnusie socjoterapeutyczno sprawnościowym dla młodzieży.

Realizując Program Aktywności Lokalnej 20 podopiecznych rodzin zastępczych uczestniczyło w turnusie socjoterapeutyczno wypoczynkowym w Jarosławcu a 11 uczestników Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Parasol” przebywało wraz z opiekunami  na 14 dniowym turnusie socjoterapeutyczno – wypoczynkowym w Zakopanym.

W ramach działań o charakterze środowiskowym zorganizowano w dniu 25.09.2010 w siedzibie Muzeum Etnograficznego w Ochli spotkanie integracyjne dla rodzin zastępczych i osób z niepełnosprawnością oraz ich otoczenia. Program obejmował m.in.; zwiedzanie Muzeum, warsztaty:- „Jak to ze lnem było”, tradycyjne przetwórstwo winogron i mleka połączone z degustacją, wyroby z bibuły i słomy kukurydzianej oraz ognisko przy muzyce połączone z degustacją tradycyjnych potraw wykonanych według starej receptury.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.


Osoby zainteresowane zapraszamy do uczestnictwa w projekcie, prosimy o kontakt:

Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze, ulica Podgórna 5

Biuro projektu - pokój 117, telefon 68 452 75 50 lub 68 452 75 90

Strona internetowa: www.pcpr.powiat-zielonogorski.pl

email: projekt@pcpr.powiat-zielonogorski.pl

 


 

*

*

*

 


 


Zarząd Powiatu Zielonogórskiego podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze Partnera, którym zostało - OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE „NERKA”, z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Lisowskiego 1-3.

Przygotowany wniosek zostanie złożony z chwilą ogłoszenia naboru w ramach konkursu otwartego organizowanego przez Zarząd Województwa Lubuskiego o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

 


 

*

*

*

 


 

Zarząd Powiatu Zielonogórskiego, działając na podstawie art. 28a ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, (j. t. Dz. U. z 2009r., Nr 84, poz. 712 z póź. zm) ogłasza nabór otwarty na partnera do przygotowania i realizacji wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze - projektu partnerskiego, podejmującego działania na rzecz aktywizacji i integracji społecznej osób niepełnosprawnych  mieszkających na terenie powiatu zielonogórskiego. Projekt dotyczyć będzie nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego.

Wniosek, zostanie złożony  przez Powiat Zielonogórski  w ramach konkursu otwartego organizowanego przez  Zarząd Województwa Lubuskiego o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013,   Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Poddziałanie 7.2.1  Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „projekt” w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze, ul. Podgórna 5, 65-057 Zielona Góra, pokój nr 5, w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.


 


 

*

*

*

 


 

W bieżącym roku można skorzystać z dofinansowania ze środków PFRON w obszarach: 

  1. likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,

  2. likwidacja barier transportowych, 

  3. dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach samorządów powiatowych dotyczących rozwoju infrastruktury służącej edukacji osób niepełnosprawnych realizowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych,

  4. tworzenie warsztatów terapii zajęciowej.

Wysokość dofinansowania na realizację każdego projektu nie może przekroczyć 50 % kosztów jego realizacji w przypadku obszarów  B i D oraz 25 %  kwoty w obszarze E. Wnioski w obszarze B,D,F należy złożyć wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze, ul. Podgórna 5 najpóźniej do dnia 26 lutego 2010 roku.

Szczegółowe zasady i procedury  oraz druki wniosków ww. programu dostępne są na stronie internetowej www.pfron.org.pl.


 


 

*

*

*

 


 

UCHWAŁA NR 313/2009 ZARZĄDU POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 25.08.2009

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie zadania z zakresu pomocy społecznej pn. "Prowadzenie placówki opiekuńczo­wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 20 dżieci".

Na podstawie art. 6 ust. 1 oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 162, poz.1568;z 2004r. Nr 102, poz. 1055 oraz z roku 2007 Nr 173 poz. 1218), w związku z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 115 poz. 728, Nr 171 poz. 1056; z 2008 Nr 10, poz. 25; Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 Nr 92, poz. 753) uchwala się, co następuje:  

§ 1. Po przeprowadzeniu konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pn. "Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 20 dzieci", prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 20 dzieci zleca się Zgromadzeniu Sióstr Maryi Niepokalanej Prowincja Wrocławska.

§ 2. Szczegółowe warunki wykonania i finansowania zadania, o którym mowa w § 1 zostaną określone w umowie o realizację zadania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Zielonogórskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

*

*

*

 


 

Zarząd Powiatu Zielonogórskiego ogłasza konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pn. „PROWADZENIE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ TYPU SOCJALIZACYJNEGO DLA 20 DZIECI".

,


I. Konkurs dotyczy prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 20 dzieci.


II. Wysokość dotacji na realizację przedmiotowego zadania w roku 2009 zostanie określona w umowie na zasadach określonych  w art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego  ( Dz. U. z 2008 r. Nr 88 poz. 539) oraz w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U.z 2008r.  Nr. 115, poz. 728 z późn. zm.). Wielkość dotacji planowanej na 2009 r. to kwota 374 000,00.


III. Termin i warunki realizacji.

Zadanie będzie realizowane nie później niż od września 2009 roku . Warunkiem realizacji zadania jest zapewnienie odpowiedniego zaplecza lokalowego oraz kadry o odpowiednich kwalifikacjach umożliwiających prawidłowy poziom realizacji zadania, zakresu i standardu usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.


IV. Termin i miejsce składania ofert:

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. z 2005r. Nr 44 poz. 427).
Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem Konkurs ofert pn. „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 20 dzieci” w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze, ul. Podgórna 5, 65 – 057 Zielona Góra w terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną lub faksem.Zadanie będzie realizowane nie później niż od września 2009 roku . Warunkiem realizacji zadania jest zapewnienie odpowiedniego zaplecza lokalowego oraz kadry o odpowiednich kwalifikacjach umożliwiających prawidłowy poziom realizacji zadania, zakresu i standardu usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.


V. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

  1. Wartość merytoryczna programu – adekwatność założeń projektu do oczekiwanych efektów.

  2. Posiadane zasoby rzeczowe oraz zasoby kadrowe z odpowiednimi kwalifikacjami.

  3. Perspektywy kontynuacji projektu i potencjalne źródła jego finansowania.

  4. Dotychczasowa współpraca oferenta ze Starostwem Powiatowym i innymi instytucjami.

  5. Spełnienie warunków określonych w ustawie o pomocy społecznej oraz aktach wykonawczych.

 
VI. Termin i tryb wyboru oferty:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.08.2009r. Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze oraz na stronie internetowej Powiatu Zielonogórskiego w terminie do 5 dni od dnia otwarcia ofert.

Szczegółowych informacji udziela:

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im Jana Pawła II w Zielonej Górze Anna Gołębska. Formularz wniosku do pobrania na stronie internetowej: www.pcpr.powiat-zielonogorski.pl lub w sekretariacie PCPR w Zielonej Górze ul Podgórna 5.

 

strona :[ 1 2 3 ]
www.pcpr.powiat-zielonogorski.pl Created by GRT STUDIO © 2008 - 2018 | strony internetowe