strona główna / Zamówienia publiczne /

 

Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pn. "Mnemotechniki dla dzieci i młodzieży - pozion II".
Zorganizowanie i przeprowadzenie korepetycji w formie zajęć indywidualnych dla dzieci i młodzieży - uczestników projektu "Razem aktywnie w przyszłość" - II edycja.
Otwarty nabór na Partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działanie 7.2. Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze.

 Zorganizowanie wyjazdu szkoleniowego dla 22 osobowej grupy pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II.
Warsztaty profilaktyczne dla osób z niepełnosprawnościami - uczestników projektu  "Razem aktywnie w przyszłość" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze.
Warsztaty profilaktyczne dla osób z niepełnosprawnościami - uczestników projektu "Razem aktywnie w przyszłość" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze.

 Warsztaty z zakresu treningu koncentracji uwagi i pamięci – mnemotechniki dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 lat - uczestników projektu "Razem aktywnie w przyszłość" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze.

 Zajęcia specjalistyczne z tłumaczem języka migowego dla 1 dziecka z niepełnosprawnością słuchową i jego opiekuna - uczestnika projektu "Razem aktywnie w przyszłość" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze.

 Zajęcia specjalistyczne z tłumaczem języka migowego, surdopedagogiem, psychologiemi z logopedą dla dzieci z niepełnosprawnością słuchową i ich opiekunów - uczestników projektu "Razem aktywnie w przyszłość" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze.

 Warsztaty z zakresu treningu koncentracji uwagi i pamięci – mnemotechniki dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 lat - uczestników projektu "Razem aktywnie w przyszłość" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze.

 Zakup i dostawa materiałów promocyjnych wraz z oznakowaniem na potrzeby projektu "Razem aktywnie w przyszłość".

 Warsztaty edukacyjno-rekreacyjne dla młodych dorosłych – uczestników projektu "Razem aktywnie w przyszłość" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze.
Warsztaty edukacyjno-rekreacyjne dla osób z niepełnosprawnościami - uczestników projektu "Razem aktywnie w przyszłość" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze.
Warsztaty rekreacyjno-profilaktyczne dla 43 dzieci i młodzieży - uczestników projektu "Razem aktywnie w przyszłość" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze. 

Warsztaty edukacyjno-rekreacyjne dla osób z niepełnosprawnościami - uczestników projektu "Razem aktywnie w przyszłość" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze.

 Warsztaty edukacyjno – rekreacyjne dla rodziców z dziećmi do lat 15, uczestników projektu "Razem aktywnie w przyszłość" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze.
Przeprowadzenia 7 godzinnego szkolenia: pn. "Praktyka wdrożenia RODO".
Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć indywidualnych, w formie korepetycji wyrównujących szanse edukacyjne dla uczestników projektu "Razem aktywnie w przyszłość".
Zorganizowania i przeprowadzenia zajęć z zakresu programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie w roku 2018.
Zorganizowaniu i przeprowadzeniu wyjazdu integracyjno-edukacyjnego dla 14 uczestników projektu "Razem aktywnie w przyszłość".

 Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć indywidualnych wyrównujących szanse edukacyjne w formie korepetycji.

 Przeprowadzeniu warsztatów z zakresu treningu koncentracji uwagi i pamięci – mnemotechnik dla dzieci i młodzieży.
 Zorganizowanie wyjazdu szkoleniowego dla 20 osobowej grupy pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II.

 Zajęcia indywidualne i grupowe z zakresu treningu kompetencji rodzicielskich.

 Zajęcia indywidualne w formie korepetycji.

 Wyjazd edukacyjno - integracyjny.

 Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 29 uczestników projektu "Razem aktywnie w przyszłość" w m. Zielona Góra, Sulechów i Kargowa (w tym osoby z niepełnosprawnościami – niepełnosprawność ruchowa).
Zapytanie ofertowe na wykonie usługi zorganizowania i przeprowadzenia zajęć z zakresu programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie w roku 2017.
Zapytanie ofertowe na wyłonienia Wykonawcy do zorganizowania i przeprowadzenia indywidualnych spotkań z doradcą rozwoju.
Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy do zorganizowania i przeprowadzenia indywidualnych konsultacji pedagogicznych. 

 Zapytanie ofertowe na zorganizowanie wyjazdu szkoleniowego pracowników PCPR.

 Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia specjalisty ds. zamówień publicznych.

 Zapytanie ofertowe prowadzenia bieżącej obsługi prawnej. 

Zapytanie ofertowe na usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.

 Zapytanie ofertowe na zorganizowanie wyjazdu szkoleniowego pracowników PCPR.

 Zapytanie ofertowe na zorganizowanie pobytu ewaluacyjnego w Karpaczu lub okolicach dla 40 osobowej grupy. 

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie pobytu ewaluacyjnego w Karpaczu lub okolicach dla 16 osobowej grupy.

 

 Zapytanie ofertowe na zorganizowanie wyjazdu szkoleniowego pracowników PCPR. 

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń dla rodzin zastępczych.

  


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług szkoleniowych w zakresie rozwoju osobistego.

 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na rodzinę zastępczą.
Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych.

 Zapytanie ofertowe na kursy języków obcych.

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na kursy prawa jazdy.

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację spotkań edukacyjno - integracyjnych.

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ośmiodniowe spotkanie edukacyjno - integracyjne dla rodzin zastępczych.  
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na kursy zawodowe i umiejętnościowe.

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na kursy prawa jazdy kategorii B.

 Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych.
Zapytanie ofertowe na zorganizowanie 7 dniowego spotkania dla rodzin zastępczych.
Zapytanie ofertowe na kursy języków obcych.
Zapytanie ofertowe na kursy kosmetyczne.
Zapytanie ofertowe na szkolenia aktywizujące i rozwijające umiejętności. 

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie 9 dniowego pobytu edukacyjno - wypoczynkowego.

 Zapytanie ofertowe na kursy prawa jazdy kategorii A, B i C.

 


 

Zapytanie cenowe na dostawę i montaż mebli biurowych.

 


 

Zapytanie ofertowe na kursy języków obcych.

 


 

Zapytanie ofertowe na kursy komputerowe.

 


 

Zapytanie ofertowe na szkolenia aktywizujące i rozwijające umiejętności.

 


 

Zapytanie ofertowe na kursy kosmetyczne.

 


 

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych.

 


 

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie 7 dniowego pobytu integracyjno - socjoterapetycznego.

 


 

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie 14 dniowego turnusu socjoterapeutyczno - wypoczynkowego.

 


 

Zapytanie ofertowe na kursy prawa jazdy kategorii A, B i C.

 


 

Przetarg nieograniczony na organizację turnusu socjoterapeutyczno - wypoczynkowych w ramach projektu "Działania na rzecz integracji społecznej mieszkańców powiatu zielonogórskiego".

 


 

Zapytanie ofertowe na plakaty.

 


 

Zapytanie ofertowe na ulotki.

 


 

Zapytanie ofertowe na kursy o tematyce społecznej.

 


 

Zapytanie ofertowe na szkolenia komputerowe.

 


 

Zapytanie ofertowe na kursy kosmetyczne.

 


 

Zapytanie ofertowe na kursy językowe.

 


 

Przetarg nieograniczony na organizację turnusów socjoterapeutyczno - wypoczynkowych w ramach projektu "Działania na rzecz integracji społecznej mieszkańców powiatu zielonogórskiego".

 


 

Zapytanie ofertowe na zakup usług szkoleniowych - kurs prawa jazdy.

 


 

Przetarg nieograniczony na organizacje turnusów socjoterapeutyczno - wypoczynkowych w ramach projektu "Działania na rzecz integracji społecznej mieszkańców powiatu zielonogórskiego". 

 


 

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na modernizacji lokalu w budynku Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie na potrzeby mieszkania chronionego.

 

 

 

 


 

www.pcpr.powiat-zielonogorski.pl Created by GRT STUDIO © 2008 - 2020 | strony internetowe