Projekt EFS Razem aktywnie w przyszłość edycja II /
 


 

*

*

*

 


 

PLAN POSTĘPOWAŃ
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE IM. JANA PAWŁA II W ZIELONEJ GÓRZE
O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH  W RAMACH PROJEKTU
"RAZEM AKTYWNIE W PRZYSZŁOŚĆ" - II EDYCJA
NA ROK 2019 - 2020


 


 

*

*

*

 


 


W dniu 27 czerwca 2019r. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze- Pani Anna Gołębska, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Zielonogórskiego - Pani Edyty Dwojak podpisała umowę o dofinansowanie projektu "Razem aktywnie w przyszłość - II edycja".

Wartość projektu wynosi 1.740.000 PLN, w tym dofinansowanie 1.479.000 PLN. Projekt jest skierowany do 174 osób z terenu powiatu zielonogórskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Okres realizacji projektu: 01.01.2019r. – 31.12.2020r.   

 


 

*

*

*

 


 

W dniu 18 maja 2019 roku odbył się piknik  z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego zorganizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze w ramach obchodów 20-lecia Powiatu Zielonogórskiego pod hasłem „ Podziel się domem. Zostań rodziną zastępczą”. Wydarzenie miało miejsce na terenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku.

Piknik był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.2.

Świętowanie Dnia Rodzicielstwa Zastępczego ma charakter cykliczny i stanowi okazję dla rodzin zastępczych do integracji, wymiany doświadczeń, podzielenia się problemami z jakimi się borykają. Co roku pracownicy Centrum dokładają wszelkich starań, aby ten wyjątkowy dzień był okazją do wspólnej, rodzinnej zabawy, a także wnosił nową jakość do funkcjonowania systemu pieczy zastępczej na terenie powiatu zielonogórskiego. Organizacja spotkań w formie pikników z poczęstunkiem i wieloma atrakcjami jest okazją do podziękowania, wyrażenia wdzięczności  i uznania za codzienny trud pracy rodzin zastępczych przez Panią Dyrektor Annę Gołębską oraz pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze. Do życzeń dla rodzin dołączył się Pan Starosta Zielonogórski Krzysztof Romankiewicz, który swoją obecnością podkreślił wyjątkowość tegorocznych obchodów związanych z 20 - leciem Powiatu Zielonogórskiego.

Podczas pikniku dzieci i dorośli korzystali z wielu atrakcji. Były to zabawy ruchowo - muzyczne z udziałem animatorek, gry wielkoformatowe, bajkowe limbo, konkurencje sportowo – sprawnościowe z dyplomami i nagrodami, wielkie bańki mydlane, malowanie twarzy, zaplatanie warkoczyków, kreatywne warsztaty tworzenia biżuterii, bajeczne pląsy z udziałem chodzących maskotek, fotobudka oraz inne. Do dyspozycji najmłodszych uczestników były dmuchane zjeżdżalnie, dmuchany plac zabaw oraz eurobungee. Każdy spróbował słodkiego poczęstunku - lodów, gofrów  a pracownicy tut. Centrum serwowali watę cukrową, ciasta oraz napoje. Dodatkowym poczęstunkiem był żurek, kiełbaski z grilla oraz pajda chleba ze smalcem. Wiele rodzin skorzystało z transportu zapewnionego przez organizatorów. Na pikniku bawiło się niemal 300 osób.

Serdeczne podziękowania składamy wszystkim zaangażowanym się w organizację spotkania i sponsorom: pracownikom Domu Dziecka w Klenicy, pracownikom Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie, pracownikom Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie, pracownikom Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku oraz Panu Krzysztofowi Kononowiczowi - Prezesowi Zarządu firmy LEKS Sp. z o. o. w Sulęcinie - producentowi pieczywa.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.


 


 

*

*

*

 


 


Raport z realizacji warsztatów wielkanocnych z zakresu reintegracji społeczne


W dniu 06.04.2019r. w ramach projektu pn. "Razem aktywnie w przyszłość" – II edycja współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego odbyło się spotkanie integracyjne – warsztaty wielkanocne w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego. W spotkaniu wzięły udział rodziny zastępcze, rodzice biologiczni, usamodzielniani, wychowankowie pieczy zastępczej i ich otoczenie.

Celem spotkania była integracja rodzin jak i osób, które przystąpiły lub chciały przystąpić do projektu. Wspólne spotkanie umożliwiło grupie wzajemne poznanie się. Jednocześnie osoby uczestniczące w spotkaniu miały okazję do poznania aktywnych postaw uczestnictwa w życiu społecznym. Zajęcia miały charakter warsztatowy. Rodziny z dziećmi oraz ich otoczenie w swoich pracach mogli wykorzystać materiały dekoracyjne zakupione z budżetu projektu. Powstało wiele pięknych ozdób.

W czasie spotkania odbywały się rozmowy z uczestnikami projektu, jak i osobami, które chciały przystąpić do projektu. Omówiono działania, jakie są zaplanowane na czas realizacji projektu. Na wszystkich uczestników czekał słodki poczęstunek – ciasta przygotowane przez kadrę projektu oraz zimne i ciepłe napoje.

Zorganizowane spotkanie dało możliwość promowania projektu wśród zgromadzonych osób.


Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.


 


 

*

*

*

 


 

 

 


 

*

*

*

 


 

Nabór do nowego projektu

Trwa nabór do projektu "Razem aktywnie w przyszłość" - II edycja.
Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i/lub zawodowej u osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Uczestnikami projektu mogą zostać:

 1. mieszkańcy powiatu zielonogórskiego w wieku od 7 do 65+ lat,
 2. osoby bezrobotne, w trudnej sytuacji finansowej,
 3. osoby w trudnej sytuacji rodzinnej (w szczególności rodzina niepełna, wielodzietna powyżej 3 dzieci, z problemami opiekuńczo-wychowawczymi),
 4. osoby w trudnej sytuacji zdrowotnej (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności/grupa inwalidzka, przewlekła choroba w rodzinie, uzależnienia w rodzinie m.in. alkoholizm, narkomania),
 5. osoby, u których występuje przemoc w rodzinie,
 6. osoby w trudnej sytuacji materialnej (rodziny korzystające lub kwalifikujące się do pomocy w ośrodku pomocy społecznej).

Uczestnikom projektu zaproponowane będzie wsparcie w zakresie społecznym, edukacyjnym i zawodowym. Przykładowe formy pomocy:

 1. wsparcie psychologiczne, prawne,
 2. wyjazdowe warsztaty edukacyjne, szkolenia miękkie, atrakcyjne wyjazdy poznawczo-krajoznawcze,
 3. korepetycje i mnemotechniki dla dzieci i młodzieży,
 4. indywidualne kursy zawodowe np. prawa jazdy, koparko-ładowarki, makijażystki, obsługi drona i wiele innych – wg Indywidualnej Ścieżki Reintegracji Zawodowej każdego uczestnika,
 5. staże zawodowe i stypendia stażowe dla osób uczestniczących w projekcie,
 6. karnety na basen, na siłownię, do placówek edukacyjnych, wyjścia do kina itp.

Informacji udziela Zespół do spraw projektów PCPR im Jana Pawła II w Zielonej Górze, pok. nr 1, tel. 68 452 75 97.
Zapraszamy chętnych – liczba miejsc ograniczona.www.pcpr.powiat-zielonogorski.pl Created by GRT STUDIO © 2008 - 2019 | strony internetowe