Pomoc instytucjonalna / Domy Pomocy Społecznej /

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.

Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na domy dla:

 • osób w podeszłym wieku;

 • osób przewlekle somatycznie chorych;

 • osób przewlekle psychicznie chorych;

 • dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;

 • dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;

 • osób niepełnosprawnych fizycznie.

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.

W sprawach związanych ze skierowaniem do domu pomocy społecznej należy zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej.

Starosta Zielonogórski przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze sprawuje nadzór nad ich działalnością. Na terenie powiatu zielonogórskiego funkcjonują dwa domy pomocy społecznej:

 • Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie (dla osób przewlekle somatycznie chorych i niepełnosprawnych fizycznie)
  ul. Sulechowska 1, 66-132 Trzebiechów
  tel. 68 351 4111 lub 68 351 4126
  Dyrektor Agnieszka Szeląg

 • Dom Pomocy Społecznej w Bełczu (dla osób przewlekle somatycznie chorych i niepełnosprawnych fizycznie)
  Bełcze 19, 66-130 Bojadła
  tel. 68 352 3227 lub 68 352 3739
  Dyrektor Leszek Grudziński

 

 

 

 

www.pcpr.powiat-zielonogorski.pl Created by GRT STUDIO © 2008 - 2019 | strony internetowe