Osoby niepełnosprawne – rehabilitacja społeczna /

Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwianie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym.


Rehabilitacja społeczna realizowana jest przede wszystkim przez:

  • wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej;

  • wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych;

  • likwidację barier, w szczególności architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji;

  • kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi.


Zasady przyznawania dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, w ramach środków PFRON w 2019 roku.


Formularze wniosków do pobrania:


www.pcpr.powiat-zielonogorski.pl Created by GRT STUDIO © 2008 - 2019 | strony internetowe