Osoby niepełnosprawne – rehabilitacja społeczna /

Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwianie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym.


Rehabilitacja społeczna realizowana jest przede wszystkim przez:

  • wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej;

  • wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych;

  • likwidację barier, w szczególności architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji;

  • kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi.


Informujemy, że istnieje możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym oraz wniosku o dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych wykorzystując System Obsługi Wsparcia.
Wnioski można składać online korzystając z poniższego linku:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/aktualnosci/turnusy-rehabilitacyjne-i-przedmioty-ortopedyczne-zapraszamy-do-skladania-wnioskow-o-dofinansowanie-bez-wychodzenia-z-domu-/index.html


Formularze wniosków do pobrania:


www.pcpr.powiat-zielonogorski.pl Created by GRT STUDIO © 2008 - 2020 | strony internetowe