Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II

O instytucji

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze działa na podstawie uchwały Nr VII/27/99 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 18 lutego 1999 r. w sprawie powołania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zielonej Górze.

Siedzibą Centrum jest Zielona Góra, a terenem działania powiat zielonogórski tj. gminy: Babimost, Bojadła, Czerwieńsk, Kargowa, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór.

Przedmiotem działalności Centrum jest realizacja zadań własnych Powiatu oraz zadań zleconych, wynikających z przepisów prawa z zakresu:

  1. pomocy społecznej,
  2. pieczy zastępczej,
  3. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  4. ochrony zdrowia psychicznego,
  5. postępowania w sprawach nieletnich,
  6. kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
  7. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,

oraz innych ustaw nakładających obowiązek wykonywania zadań na powiatowe centra pomocy rodzinie, a także nadzorowanie i koordynowanie działań jednostek podległych oraz współpracujących w tym obszarze.

Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Starosta.

Centrum prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan dochodów i wydatków.