Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II

Interwencja kryzysowa w PCPR

 

Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, co ma zapobiec przejściu kryzysu w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. Interwencją kryzysową obejmujemy osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze, prowadzi działania mające na celu wsparcie osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej, w ramach którego specjalistycznej pomocy udzielają:

 • Pedagog - Robert Kubicki,
  od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30, (I piętro) p. 117 , tel. 68 45 27 550;
 • Psycholog - Jolanta Jasiulewicz,
  od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 14:30, (II piętro), p. 218-6 , tel. 68 45 27 551;
 • Pracownik Socjalny - Ewa Rechtziegel,
  od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30,  (II piętro), p. 218-2, tel. 68 45 27 551.

W ramach interwencji kryzysowej zatrudnieni w Centrum specjaliści udzielą profesjonalnego wsparcia, polegającego na pomocy znalezienia rozwiązania trudnej sytuacji.

Pomoc, jaką oferujemy to wysłuchanie – w bezpiecznej atmosferze, bez oceniania oraz wsparcie w odnalezieniu zasobów, które pozwolą poradzić sobie z kryzysem. U podstaw pomocy profesjonalnej leży przekonanie, że osoba poszukująca pomocy jest jednocześnie źródłem najkorzystniejszych dla siebie rozwiązań, których odnalezienie wspiera specjalista.

Głównym celem pracy interwencyjnej jest zatem rozwiązanie kryzysu, które odbywa się dzięki pogłębieniu zrozumienia sytuacji, w jakiej znalazła się osoba zgłaszająca się po pomoc oraz dokonanie oceny możliwości poradzenia sobie z kryzysem przy jednoczesnym wydobyciu zasobów osoby przeżywającej kryzys.

W jakich sytuacjach można skorzystać z pomocy?

Nagłych, trudnych doświadczeń, takich jak:

 • kryzys w związku,
 • wypadek lub ciężka choroba,
 • śmierć bliskiej osoby,
 • trudne sytuacje rodzinne,
 • doświadczenie przemocy lub przemocy seksualnej (gwałt, molestowanie),
 • utrata pracy.

Zaostrzenia w dłużej trwającej, trudnej sytuacji:

 • groźne zaostrzenie konfliktu w rodzinie,
 • myśli samobójcze,
 • przemoc w rodzinie,
 • zaostrzenie w trwającym zaburzeniu, gdy utrudniony jest kontakt ze specjalistą prowadzącym leczenie: kryzys uzależnienia (np. głód alkoholowy), zaostrzenie w chorobie psychicznej.

Zapraszamy, jeśli:

 • jest Ci trudno poradzić sobie z emocjami (smutek, bezradność, zagrożenie, złość, strach, rozpacz),
 • czujesz, że nie ma wyjścia, że trudno dłużej wytrzymać, że problem przekracza siły i możliwości, że jesteś "pod ścianą",
 • pojawiają się objawy i odczucia takie jak: bezsenność, nerwowość, apatia, zobojętnienie, zimno, duszność, rożne bóle, ucisk w żołądku, kołatanie serca, nawracające wspomnienia o zdarzeniu,
 • w sytuacji przemocy w rodzinie – kiedy małżonek lub partner: popycha, uderza, szarpie, dusi, zastrasza, grozi, wyśmiewa, upokarza, krytykuje, wymusza kontakty seksualne, niszczy, rozbija przedmioty, odbiera poczucie bezpieczeństwa, zaniedbuje podstawowe potrzeby bliskich lub stosuje inne formy przemocy psychicznej, fizycznej, ekonomicznej lub seksualnej.