Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla mieszkańców powiatu zielonogórskiego

Utworzono dnia 08.12.2023

Informujemy, iż Zarząd Powiatu Zielonogórskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla mieszkańców powiatu zielonogórskiego.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U z 2023 r. poz. 571) do składania ofert w niniejszym konkursie.

Więcej informacji na stronie bip powiatu zielonogorskiego.