Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Utworzono dnia 06.12.2023

Informujemy, iż Zarząd Powiatu Zielonogórskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu powiatu zielonogórskiego w ramach Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024. W związku z powyższym serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U z 2023 r. poz. 571) do składania ofert w niniejszym konkursie.

Więcej informacji na stronie bip powiatu zielonogorskiego.